مطالب پارلمان ایران دات كام


انتقادات متفاوت یک نماینده از طرح ضداینترنت

انتقادات متفاوت یک نماینده از طرح ضداینترنت

دومین واکنش قالیباف به انتقادات گسترده از طرح صیانت

دومین واکنش قالیباف به انتقادات گسترده از طرح صیانت

آیا ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟

آیا ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟

افشاگری محمود صادقی ضد صداوسیما پس از تزریق واكسن كرونا

افشاگری محمود صادقی ضد صداوسیما پس از تزریق واكسن كرونا

طرحی كه ایران را حذف می كند

طرحی كه ایران را حذف می كند
حضرت پور:

طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی میلیونها كسب وكار اینترنتی را با بحران روبرو می كند

طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی میلیونها كسب وكار اینترنتی را با بحران روبرو می كند

خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

توضیح قوه قضائیه درباره بررسی دوباره پرونده محكومان آبان 98

توضیح قوه قضائیه درباره بررسی دوباره پرونده محكومان آبان 98

خرید بك لینك دائمی

خرید بك لینك دائمی
شاخصه های اصلی وزیر آینده علوم از نگاه دانشگاهیان - ۳،

ركود كارهای فرهنگی دانشگاهها طی ۸ سال اخیر

ركود كارهای فرهنگی دانشگاهها طی ۸ سال اخیر