مطالب پارلمان ایران دات كام


بلیط هواپیما

بلیط هواپیما
محبی:

سه قوه در شفافیت و قانونمندی پاسخگوی خواسته های مردم باشند

سه قوه در شفافیت و قانونمندی پاسخگوی خواسته های مردم باشند

پیشنهاد ویژه نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

پیشنهاد ویژه نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
نماینده مسجدسلیمان:

سیاست انتقال آب از سرچشمه های خوزستان باید رفع گردد

سیاست انتقال آب از سرچشمه های خوزستان باید رفع گردد

مصوبه خروج زنان از کشور، خبرسازی وارونه بود؟

مصوبه خروج زنان از کشور، خبرسازی وارونه بود؟

دنده عقب تاریخی در بهارستان

دنده عقب تاریخی در بهارستان

مولدسازی ایران را ۲۰۰ سال عقب می برد

مولدسازی ایران را ۲۰۰ سال عقب می برد

تذکر شفاهی نماینده مجلس به رئیسی

تذکر شفاهی نماینده مجلس به رئیسی

طرح مجازات اظهار نظر افراد مشهور به کجا رسید؟

طرح مجازات اظهار نظر افراد مشهور به کجا رسید؟

خانه ملت به تئاتر توجه می کند؟

خانه ملت به تئاتر توجه می کند؟