اصلاح طلبان در مجلس كاملا اصولگرای یازدهم چه خواهند كرد؟

اصلاح طلبان در مجلس كاملا اصولگرای یازدهم چه خواهند كرد؟

به گزارش پارلمان ایران دات كام شرق نوشت: اصلاح طلبان به علل مختلف نتوانستند تعداد قابل توجهی از نیروهای خویش را روانه مجلس یازدهم كنند و همین مبحث این گمانه را به ذهن می رساند كه شاید تعداد محدود نمایندگان اصلاح طلب مجلس آینده عملا نتوانند تاثیر ویژه ای در نهاد قانون گذاری بگذارند. البته برخی هم معتقدند تاثیر نمایندگان می تواند فردی هم باشد و اگر هریك از ایشان از قابلیت های شخصی بالایی برخوردار باشند، چه بسا یك جمع محدود اما مؤثر شكل بگیرد.میرلوحی: با پیچیده ترین شرایط پارلمانی برای اصلاح طلبان مواجهیم
محمود میرلوحی، از اعضای شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان درباره شرایط سیاسی دولت در سال 99 و سپس نوع مناسبت دولت با مجلس آینده و نقش نیروهای اصلاح طلب در این مناسبت اظهار داشت: «پیش از ورود به مبحث اصلی لازم است قدری درباره جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویم. مجلس در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد؛ به نحوی كه هیچ شرایطی را نمی توان تصور كرد كه مجلس نباشد؛ یعنی در قانون اساسی برای خیلی از نهادها و مسؤلان جایگزین معرفی شده اما برای مجلس هیچ نهاد جایگزینی در نظر گرفته نشده است یا در نظام حقوقی بعضی كشورها انحلال مجلس پیشبینی شده است اما در قانون اساسی ما مطلقا چنین بحثی انجام نشده است. به یاد داریم كه در زمان امام، مجلس چنان شأنی داشت كه بحث نتایج تسخیر سفارت به این نهاد واگذار شد یا پس از مدتی از انقلاب بحث احكام ثانویه پیش كشیده شد كه بعدها این مورد در چارچوب تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختارمند شد؛ یعنی حتی اگر یكی از مصوبات مجلس خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، در شرایطی كه مصلحت كشور و نظام اقتضا كند، می توان آن مصوبه را اجرا كرد و فلسفه تشكیل مجمع تشخیص هم همین است. هرچه به این سو آمدیم، جایگاه مجلس تنزل یافت تا امروز كه حتی در موضوعات یومیه هم تصمیم گیرنده نیست و واقعیت این است كه دیگر نمی توان مجلس را در رأس امور قرار دارد. البته محدودشدن اختیارات قانونی محدود به مجلس نیست و از آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی همه نسبت به عدم اجرای اصل113 قانون اساسی انتقاد داشتند. در چنین شرایطی مناسبت دولت و مجلس هم تعیین می شود و از پس همین قواعد نانوشته مجلس 99 و دولت 99 شكل می گیرد؛ بخصوص آنكه مجلس یازدهم با رأی حداقلی روی كار آمده است. با این همه چاره ای نیست جز آنكه همین مجلس با همین تركیب كاملا اصولگرایی از تمام ظرفیت های قانونی برای بازگرداندن جایگاه اصلی مجلس استفاده كند».
او افزود: «حالا كه اصولگرایان اكثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند، باید بدانند كه صرفا نماینده جناح خود نیستند، بلكه حالا آنها نماینده همه مردم هستند و لازم است مطالبات همه مردم را دنبال كنند. مجلس علاوه بر وظیفه قانون گذاری، ناظر بر دو قوه دیگر هم هست و نمایندگان می توانند دستِ كم روندهای موجود در دولت را اصلاح كنند و به رئیس جمهور و وزرا راهنمایی دهند تا از میزان نقایص موجود كاسته شود اما این اختیار نباید به كارشكنی منجر شود؛ چونكه رئیس جمهور هم منتخب مردم و اتفاقا منتخب اكثریت و نه اقلیت مردم است. روحانی، نماینده آن اكثریت قابل توجهی است كه در انتخابات اسفندماه مجلس پای صندوق نیامدند و به اصولگرایان رأی ندادند. اصولگرایان هشیار باشند كه اعتراضات دیماه 98 پس از یك شور انتخاباتی در اردیبهشت همان سال رخ داد یا دو سال بعد در آبان 98 بازهم اعتراضات گسترده ای اتفاق افتاد؛ ازاین رو اعتراضات مردم به سیاسی كاری ها و ناكارآمدی ها سریع رخ می دهد و این خطری است كه می تواند به دنبال جناح بازی نمایندگان مجلس یازدهم محتمل باشد». میرلوحی درباره نقش اصلاح طلبان در مجلس یازدهم و احتمال تشكیل یك فراكسیون اقلیت اما كارآمد توسط ایشان اظهار داشت: «تشكیل یك فراكسیون اقلیت اما مؤثر با تعداد محدود اصلاح طلبانی كه در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت، كار سختی است. من در 41 سال عمر نظام جمهوری اسلامی سراغ ندارم كه در مجلسی یك طیف سیاسی چنین در اقلیت باشند. شاید شرایط فعلی قدری شبیه به مجلس چهارم باشد كه در آن زمان جناح راست انتقام مجلس سوم را گرفت؛ هرچند بازهم در آن مجلس حضور جناح چپ كه بعدها به اصلاح طلبان معروف شدند، بیشتر از مجلس یازدهم بود. حالا با پیچیده ترین شرایط پارلمانی برای اصلاح طلبان مواجهیم اما بهرحال اگر هریك از نمایندگان اصلاح طلب مؤثر عمل كنند، تشكیل یك فراكسیون قوی اصلاح طلب هیچ بعید نیست».
مبلغ: هریك از نمایندگان اصلاح طلب می توانند با تاكید بر خصوصیت های ذاتی خود مؤثر باشند
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح طلب هم درباره این مورد به «شرق» اظهار داشت: «پیش بینی رفتار اصولگرایان در شرایطی كه دولت همه جانبه درگیر بحران كروناست، قدری دشوار می باشد. من امیدوارم كه نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم درس بزرگی گرفته باشند كه باید برای كاهش تأثیرات مخرب بحران ها وحدت وجود داشته باشد. حالا نمی توانیم قضاوت نماییم چونكه جریان های تندرو در كشور تا قبل از شیوع كرونا عملا به هیچ اصلی پایبند نبودند و هیچ وقت در جهت منافع ملی گامی برنداشتند و همواره مترصد تأمین منویات خود و نه مردم بوده اند و پس از آنكه در رقابتی بدون رقیب توانستند راهی مجلس شوند، مدام دولت را تهدید می كردند كه مجلس یازدهم خیلی از وزرا یا حتی رئیس جمهور را استیضاح خواهد نمود. مجلس یازدهم متشكل از نیروهایی است كه همواره مشی تندی داشته اند و كوشیده اند در رقابت های حداقلی و با چشم دوختن به ردصلاحیت نیروهای اصلاح طلب پیروز میدان انتخابات باشند؛ ازاین رو با چنین نیروهایی در مجلس یازدهم مواجهیم اما بهرحال باید امیدوار بود و از آنها درخواست نمود كه باتوجه به شرایط بغرنج سیاسی و اقتصادی در كشور درصدد مقابله با دولت برنیایند چونكه نتیجه چنین نگاهی صدمه به كشور و تمام مردم است و باید همچنان امیدوار بود كه رابطه مجلس با دولت از جنس تعامل و نه تقابل باشد. این امیدواری چندان دور از ذهن هم نیست چونكه بعد از آنكه بحران كرونا جدی شد، حدودا تمام مسؤلان در تمام نهادها همراهی كرده اند و كمتر پیش می آید كه فردی ضعف ها را به صورت غیرواقعی برجسته كند؛ چون همه احساس می كنند كه بحران به قدری عمیق است كه با سیاسی بازی ها هیچ مشكلی رفع نمی گردد. البته ای كاش چنین نگاهی نه فقط در حل بحران كرونا بلكه در تمام عرصه ها وجود داشته باشد تا بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در كشور باشیم».
او در انتها در پاسخ به این پرسش كه تعداد اندك اصلاح طلبانی كه در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت، تا چه حد می تواند جلوی تندروی های احتمالی نمایندگان اصولگرا را بگیرد، اظهار داشت: «واقعیت این است كه همین تعداد كمی از اصلاح طلبان كه به مجلس راه یافته اند، شناخته شده نیستند و باید زمان بگذرد تا ببینیم آنها از لحاظ فردی چه قابلیت هایی دارند. آنچه به صورت كلی می توان گفت این است كه هریك از نمایندگان با تاكید بر خصوصیت های ذاتی خود می توانند بسیار مؤثر باشند و حتی یك نماینده شجاع و متعهد به مردم می تواند به مراتب در تحقق منافع ملی مؤثرتر از یك جمع خنثی عمل كند؛ البته این مهم مشروط به آن است كه از محافظه كاری ها و مصلحت اندیشی های فردی فاصله بگیرد و سخن مبتنی بر حقیقت بگوید. اگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس آینده چنین روحیاتی داشته باشند، شاید بتوان انتظار یك اقلیت مؤثر را داشت. فراموش نكنیم كه شهید مدرس یك نفر و نه یك جمع بود اما به اندازه ده ها جمع در تاریخ ایران تأثیرگذار بود».

17302

1399/01/28
13:47:08
5.0 / 5
3417
تگهای خبر: دولت , قانون , مجلس , مصوبات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵